computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów

DataGridView


 private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int b = 0;
      dataGridView2.Visible = true;
      dataGridView2.AllowUserToAddRows = true;
 
      string registryKey = @"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall";
      using (Microsoft.Win32.RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(registryKey))
      {
        var query = from a in key.GetSubKeyNames()
              let r = key.OpenSubKey(a)
              select new
                  {
                    Application = r.GetValue("DisplayName"),
                    InstallLocation = r.GetValue("InstallLocation")
                  };
        foreach (var item in query)
        {
          if (item.Application != null)
          {
            dataGridView2.Rows.Add();
            richTextBox1.AppendText(item.Application + "");
            richTextBox2.AppendText(item.InstallLocation + "");
            dataGridView2.Rows[b].Cells[0].Value = item.Application.ToString();
            if (item.InstallLocation != null)
            {
              dataGridView2.Rows[b].Cells[1].Value = item.InstallLocation.ToString();
            }
            else { dataGridView2.Rows[b].Cells[1].Value = "Brak"; }
 
            //Console.WriteLine(item.Application + " - " + item.InstallLocation);
            
            b++;
          }
        }
 
      }
    }

15-wrz-2019 22:11:35 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.