computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów

OLED SSD1306 I2C

Wyświetlacz OLED zdjęcie

Sposób podpięcia

Opis poszczególych elementów programu

Całość programu dla Arduino

#include 

#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include 
#endif

U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C oled(U8X8_PIN_NONE);

void setup(void)
{

  oled.begin();
  oled.setPowerSave(0);
  oled.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);
  oled.print("Hello World");
  delay(1000);
  oled.clear();
  oled.setCursor(0, 7);
  oled.print("Program Testowy");
}

void loop(void)
{
  delay(50);
}
 

23.03.2020 (dokończyć)


23-mar-2020 21:26:15 CET
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.